Bölüm Hakkında

Bölüm Yönetimi:

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fahrettin Tızlak

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1993-1994 Eğitim-Ögretim yılında 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır. İlk mezununu 1996-1997 Eğitim-Ögretim yılı sonunda vermiştir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İkinci Öğretim sınıfına da öğrenci almaktadır. Birinci ve İkinci Öğretim sınıflarına 65’er öğrenci alınmaktadır. Öğrenim süresi dört yıl olan Tarih Bölümü’nden öğrenciler, “Tarihci” unvanı ile mezun olmakta ve Tarih Lisans diploması edinmektedirler.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler; Kültür BakanlığıBaşbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TBMM Kütüphanesi,Devlet İstatistik EnstitüsüGenelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma MerkeziBaşkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi kamu kurumlarında Tarihçi unvanıyla uzman ve mütercim olarak çalışma imkanı bulmaktadırlar.

Ayrıca Üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora yapmanın yanında Araştırma Görevlisi, Uzman ve Okutman olarak görev yapma olanağı vardır. Tarih lisans programı içindeki derslere ek olarak, formasyon derslerini alan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki İlköğretim Okulları ve Liselerin yanında özel okullar ile dershanelerde “ Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretmeni” olarak çalışmaktadırlar.

Linklerimiz

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim


Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)